Сочинения на свободные темы

Сочинения на свободные темыУточнить поиск


Завдання художньої літератури

Завдання художньої літератури. Пам’ятаю, як збентежила мене новела Гр. Тютюнника «Климко». Було таке відчуття, ніби я сам весь час знаходився поруч з головним героєм, страждав і радів разом із ним, переживав та вперто йшов до поставленої мети. Я бачив нашу Україну у страшні часи воєнного лихоліття і пишався співвітчизниками, душі яких не затьмарили хмари німецької окупації.Ні, я зовсім не заперечую значення історичної науки, але завдяки таланту письменника минуле мого краю відкрилося мені виразно і болюче. Події тв

Розвиток українського професійного театру

Розвиток українського професійного театру. У другій половині XIX ст.. українська  драматургія досягла найвищого піднесення, проте не являла собою чогось однорідного: були два напрями — демократичний і ліберально-буржуазний.Діячі демократичного напряму високо піднесли прапор справді народного високоідейного реалістичного мистецтва.Представники ліберально-буржуазного відгалуження діяли в інтересах української буржуазії і поміщиків.За демократичний шлях розвитку театру боролися такі видатні майстри сценічного мистецтв

Художня література як мистецтво слова

Художня література як мистецтво слова  що показує нам дійсність у словесних образах.У художній літературі ми знаходимо насамперед картини людського життя. Образом художнього твору називаємо кожну виведену тут людину, дійову особу змальованих подій. Так, наприклад, Остап, Соломія, Іван Котигорошко та інші є образами твору М. Коцюбинського «Дорогою ціною».Зображують письменники в своїх творах і речі зовнішнього світу, картини природи, тварин, проте в центрі кожного художнього твору є люди, їх дії, думки й почуття. Лі

Роль і місце художньої літератури в духовному житті нації

Роль і місце художньої літератури в духовному житті нації. Український народ протягом своєї багатовікової історії створив високохудожню літературу, яка посідає гідне місце в світовій культурі. Українська література має велике суспільно-політичне, пізнавальне і виховне значення, бо в ній показано історію народу, його боротьбу проти соціального і національного гніту, боротьбу за волю і щасливе життя.У літературі правдиво відображена соціальна дійсність: різні етапи життя народу, його надії і прагнення.Художня літерат

Явище шістдесятництва як вияв пробудження національної свідомості

Явище шістдесятництва як вияв пробудження національної свідомості. Шістдесятники увійшли в історію України та її літератури як оборонці національної честі й гідності рідного слова. Вони відкрили просту і незаперечну істину: людина нового часу — національна. Це твердження стало першопричиною несамовитого переслідування молодих інтелігентів, серед яких були прогресивні вчені, письменники, художники, педагоги. Вони поклали на вівтар боротьби за національне самоствердження свої долі і навіть життя, бо комуністична сист

Найвідоміші українські письменники XX століття

Найвідоміші українські письменники XX століття. Українська література XX століття творилася переважно молодими літераторами, які черпали свою творчу наснагу в романтичному піднесенні, викликаному революцією 1917 року.Тому неоромантизм Лесі Українки, Ольги Кобилянської, Олександра Олеся початку XX ст. модифікується в революційний романтизм, виразниками якого стали В Сосюра, В. Чумак, В. Блакитний, ранній М. Хвильовий, А. Головко, М. Куліш, Ю. Яновський. Цей романтизм являв собою певне світопочування, ідеологічний на

Місце ратним подвигам було завжди (за народними епічними творами «Слово о полку Ігоревім» та «Пісня про Роланда»)

Місце ратним подвигам було завжди. «Слово о полку Ігоревім» — пам’ятка давньоукраїнської літератури XII ст. «Пісня про Роланда» зображує події VIII ст., але вперше була знайдена теж у XII ст. і належить до французького народного епосу. Перед нами — два факти з історії різних країн. Але вони мають однакову основу. Що ж об’єднує ці дві пам’ятки, що у них спільного, незважаючи на відстань у часі і в просторі?Найперша схожість пам’яток у тому, шо вони присвячені уславленню ратних подвигів простого воїнства, що захищало

Ліричні почуття поетів ( за творчістю Г. Гейне та М. Ю. Лєрмонтова)

 Ліричні почуття поетів. Великий німецький поет Генріх Гейне змушений був тривалий час жити на  чужині. Розлука з рідними і батьківшиною краяла серце поета, він сумував. Своє почуття туги поет, тонкий і проникливий лірик, виразив не через розповідь від першої особи, як це часто буває у ліричних віршах, а обрав для цього опосередковану форму, через образи самотнього кедра на далекій півночі і такої ж самотньої пальми, яка росте у південному краю. До тих самих почуттів звернувся і великий російський поет Михайло Лєрм

Використання біблійних тем, мотивів, образів в українській літературі

Використання біблійних тем. Вперше на українську землю (в часи Київської Русі) Біблія потрапила, очевидно, як кирило-мефодіївський переклад тих чи інших книг її, хоч маємо звістку. що в Криму сам Кирило бачив в одного русина біблійну книгу, перекладену на руську мову.Упродовж віків Біблія справляла великий вплив на духовне життя, літературу, культуру, образотворче мистецтво українського народу. Сильний вплив Біблія мала на ораторську, проповідницьку прозу, житійну літературу (так звані житія святих), а особливо на

Біблія всіх слов’ян (історія складання Острозької Біблії)

Біблія всіх слов’ян . «Прийміте цю Біблію всіх слов’ян не яко річ земну, але як дар небесний», написав у передмові до Острозької Біблії 1581 року князь Костянтин Острозький. Серед європейських народів саме українцям належить ідея першого повного видання Біблії церковнослов’янською мовою. Успішно втілити цю ідею, незважаючи на колосальні труднощі, судилося великому українському князю Костянтину Острозькому та зачинателю постійного друкарства в Україні Івану Федоровичу.Щоб скласти надзвичайно точний текст Святого Пис

Джерела й розвиток українського романтизму

Джерела й розвиток українського романтизму. Фундаментом і арсеналом образності українського романтизму стала усна поезія та народна міфологія.Український романтизм — це ціла епоха в духовному відродженні народу, яка тривала від 20-х до початку 80-х рр. XIX ст.Початок романтичної творчості пов’язаний з становленням нової української літератури: на романтичному грунті народжується нове письменство в Галичині, романтична естетика визначала оновлення образів і стилю і східноукраїнських письменників (Гулака-Артемовськог

Біблія — пам’ятка світової літератури

Біблія — пам’ятка світової літератури. Напевне, немає в світі іншої книги, навколо якої впродовж усієї історії людства велися б такі цікаві розмови та яка мала б стільки відданих прихильників, скільки їх має Біблія.Біблія в усі часи залишалася найбільш розповсюдженою в світі книгою. Перекладена на понад дві тисячі мов, вона є доступною 99 відсоткам населення. І хоча ставляться до неї різні люди по-різному, Біблія завжди була й залишається цікавим, глибоким і різнобічним літературним твором.Назва «Біблія» походить з

Суспільно-історичні обставини в Україні наприкінці XVIII століття

Суспільно-історичні обставини в Україні. У кінці XVIII століття Правобережна Україна ввійшла до складу Росії, і таким чином об’єдналася більша частина українська земель. Відірваними від Наддніпрянської України залишились Галичина й Північна Буковина, захоплені Австрією, та Закарпатська Україна, яка вже протягом кількох віків входила до складу Угорщини.Царизм і поміщики посилюють гноблення народних мас, що приводить до росту селянського руху і повстань.Протягом чотирьох років (1789— 1793) тривало повстання в селі Ту

Піднесення української культури, літератури, науки в епоху ренесансу й бароко

Піднесення української культури, літератури, науки в епоху ренесансу й бароко. Період Ренесансу — Відродження — охоплює XIV-XVI століття.Поняття ренесансу виникло в процесі розвитку світової цивілізації, який поділяв історію на 3 доби: античність, середньовіччя та ренесанс — повернення до античності.Тогочасні гуманісти намагалися звільнити культуру від середньовічної стереотипності, наблизити її до античних ідеалів прекрасного. Для цього перш за все потрібно було знання стародавніх мов, адже тільки так можна було з

Харків — осередок української журналістики

Харків — осередок української журналістики. XIX ст. є знаменним у розвитку української журналістики. У Харкові за участю Г. Квітки-Основ’яненка були засновані перші в Україні періодичні видання та альманахи («Харківський Демократ» (1816), «Украинский Вестник» (1816— 1819), «Украинский Альманах» (1831), «Утренняя звезда» (1833), «Молодик» (1843)), де друкувалися твори, писані українською мовою.Видання «Харківського Демократа» і «Украинского вестника» засвідчує наявність активного громадсько-політичного і літературно

Показать 31 to 45 of 454 (31 Страниц)