Художня література як мистецтво слова

Художня література як мистецтво слова  що показує нам дійсність у словесних образах.У художній літературі ми знаходимо насамперед картини людського життя. Образом художнього твору називаємо кожну виведену тут людину, дійову особу змальованих подій. Так, наприклад, Остап, Соломія, Іван Котигорошко та інші є образами твору М. Коцюбинського «Дорогою ціною».Зображують письменники в своїх творах і речі зовнішнього світу, картини природи, тварин, проте в центрі кожного художнього твору є люди, їх дії, думки й почуття. Література відтворює людське життя в усій його повноті й конкретності. Письменник не просто описує все, що йому трапиться побачити, або почути, він не фотографує дійсність, а вибирає характерне й важливе, найбільш істотне для зображуваних людей і подій.У художньому творі не фотографічно відтворюється життя якоїсь однієї людини або кількох людей, а в образах окремих людей показуються риси, вчинки, звички, погляди і прагнення, які є характерними для певних суспільних груп. Такі образи ми називаємо типовими.Отже, тип є об’єднанням в образі однієї людини ряду рис, характерних для тієї чи іншої суспільної групи.У типових образах письменник не просто відтворює картини життя, а дає разом з тим і узагальнення дійсності.Так О. Довженко в оповіданні «Мати» узагальнює звеличення подвигу української жінки-матері і оспівує дружбу українського та російського народів.Образом Марії Стоян письменник віддав глибоку синівську шану жінці-матері, її душевній красі, щедрому на любов серцю, відданості справі народу.Література, як і інші види мистецтва (музика, живопис, скульптура, театр тощо), є суспільним явищем. Вона змінюється слідом за зміною того чи іншого економічного ладу. Тому тематика літературних творів, проблеми, я/сі ставлять у них письменники, завжди зумовлені життям. Відрізняється художня література від інших видів мистецтва тим, що змальовує дійсність у художніх образах. Художні твори знайомлять нас у формі живих картин і образів з поглядами і прагненнями народу, з його побутом, звичаями.Так, повість Івана Франка «Захар Беркут» відтворює життя мужніх наших предків, що боролися проти іноземних нападників, захищаючи рідну землю. Образи таких людей, як мудрий ватажок тухольців Захар Беркут, відважний син його Максим, хижий боярин Тугар Вовк, а також і події старих часів оживають перед нами. Ми ніби чуємо шум запеклих боїв у Карпатських горах. Перед нашими очима постають побут, умови і навіть деталі давнього життя.В образах і картинах повісті втілено ідеї любові до батьківщини, волелюбності, ненависті до гнобителів і зрадників.Проте художні твори не тільки збагачують наші знання, а й виховують нас. Читаючи, наприклад, полум’яні рядки поем, віршів, повістей Т. Шевченка, ми не тільки відтворюємо в уяві часи кріпосного права, факти життя її боротьби селянства проти поміщиків, а й глибоко переживаємо те, про що пише поет. Нас хвилює доля виведених поетом героїв, захоплюють його палкі заклики до боротьби за повалення гнобительського ладу, його любов до трудящих і жагуча ненависть до гнобителів. І ми ще глибше проймаємось любов’ю до нашої сонячної Вітчизни, де немає гнобителів і гноблення, нема експлуатації людини людиною, де вільний народ будує нову демократичну державу.Твори О. Гончара, А. Малишка, М. Стельмаха та інших необхідні для життя. Вони глибоко хвилюють людей, запалюють трудовим ентузіазмом в будівництві демократичного суспільства.У прекрасних творах українських письменників втілено ідеї патріотизму, інтернаціоналізму, національної гордості, боротьби за мир.Отже, художня література — це один із видів мистецтва, найпопу-лярніший і найдоступніший усім. Вона приносить радість людині, підносить її духовно, розвиває людину зі стійким характером, сильною волею, добрим серцем, чистою совістю. Засобами мистецтва слова виховується любов до України, повага до її мови, історії, звичаїв і традицій.